Follow by Email

zondag 22 mei 2011

Recht op autonome keuze voor zwangeren!


Aan alle zwangeren/vrouwen/mensen, die autonomie hoog in het vaandel hebben. Op advies van velen worden, uit naam van veiligheid, diverse veranderingen doorgevoerd, zonder dat goed onderzocht is wat de gevolgen hiervan zijn. Zo dreigen bijvoorbeeld steeds meer streekziekenhuizen hun deuren te sluiten. Dit heeft grote consequenties voor de vrijheid en veiligheid van (onder andere) zwangere vrouwen!

PETITIE
Wij
Alle vrouwen die stáán voor recht op eigen beschikking over lichaam en kind(eren)!
constateren
Het recht op het maken van autonome keuzes is van groot belang, juist voor aanstaande moeders.
Hen onder druk zetten met angst voor risico's voor hun ongeboren kind is on-ethisch en contraproductief.
Bovendien is het nut van toegenomen controle niet bewezen. Wél is bewezen dat het leidt tot meer onnodige ingrepen bij de moeder.
Vrouwen zijn verantwoordelijker dan veel zorgverleners denken. Hier moet naar worden geluisterd!
en verzoeken
Garanderen dat wettelijk gezien de eindverantwoordelijkheid voor het welzijn van haarzelf én haar kind bij de moeder ligt.
Garanderen dat vrouwen een eerlijke keus krijgen als het gaat om plaats van bevalling, waarbij vrouwen zelf stem krijgen over het afwegen van risico's.
Garantie dat zorgverleners de organisatie van de zorg aanpassen aan de behoeften van de vrouw, in plaats van andersom.
De cliënt centraal, maar dan echt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten