Follow by Email

vrijdag 24 juni 2011

Aan alle (aankomende) moeders in Nederland

Het begin van nieuw leven gaat mij aan het hart, het begeleiden van het proces is mijn vak.
Ik zou graag willen dat (aankomende) moeders in Nederland de touwtjes in handen zouden nemen en zouden zorgen dat wij als vroedvrouwen, gynaecologen dienstbaar zouden worden. Wij (zorgverleners)  zouden niet moeten bepalen wanneer het hoofd geboren wordt, maar dat kunnen vrouwen in de meeste gevallen heel goed zelf. De tijd heeft gemaakt dat ons vak soms meer over de zorgverlener lijkt te gaan dan over moeder, vader en het kind dat geboren wordt. 
 
Ik ben zeker niet tegen veranderingen in ons zorgsysteem, maar ik vind de timing slecht. Het is nu tijd om  vragen te stellen en te analyseren. Eerst formuleren wat de zwangere, partner en het kind nodig hebben. Vervolgens kijken naar wat wij als verloskundigen en gynaecologen te bieden hebben en dan kijken naar wat de vorm is die hierbij past. Nu het systeem hervormen getuigt van kortzichtigheid en onnadenkendheid. Als zorgverleners hebben wij de verantwoordelijkheid om eerst te analyseren. We zijn hiermee begonnen, onder andere door middel van de perinatale audits, deze uitkomsten afwachten is het minst wat er moet gebeuren. Nu gaan investeren in een nieuw systeem, zonder enige onderbouwing dat dat gaat leiden tot verbetering is onverantwoord.
 
Misschien is het veel simpeler en is het verminderen van het aantal clienten per  gynaecoloog en  verloskundige een manier waarop we beter kunnen kijken en luisteren. Alle informatie wordt gedragen door de aankomende moeder en zorgen dat deze informatie aankomt bij de zorgverlener is cruciaal. We moeten heel goed nadenken waarin we investeren, het gaat niet om ons als zorgverleners!
 
Toch zijn er al hervormingen op gang, die de keuzevrijheid van vrouwen bedreigen. Thuis bevallen is geen doel op zich, maar is voor een groep ouders in dit land een belangrijke voorwaarde scheppende conditie om vanuit rust en eigen kracht te baren. Stichting het OuderSchap is nu een actie begonnen in de vorm van een petitie waarbij zwangeren, partners van zwangeren en andere belanghebbenden, de kans krijgen om hun stem te laten horen over het in stand houden van de keuzemogelijkheid voor een thuisbevalling. De petitie baas over eigen bevalling zal aan minister Schippers worden aangeboden.
Hierbij nodig ik jullie uit tot het ondertekenen van deze petitie.

groet!

Claudia van Dijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten