Follow by Email

dinsdag 20 maart 2012

Wie beslist hoe en waar een vrouw bevalt?


Een vraag die je internationaal kunt stellen. En in Nederland.
 
 

Human Rights in Childbirth
In een internationaal en Nederlands perspectief
 31 mei – 1 juni 2012
Haagse Hoge School OR The Hague University of Applied Sciences
(de voertaal van het congres is engels) 
 
Het recht om te kiezen
“Het recht om zelf te mogen besluiten een kind te krijgen houdt ook in het recht om de omstandigheden rondom het krijgen van een kind zelf te bepalen” 
Dat is een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHMR) in december 2010.
Maar wordt die keuze in theorie en praktijk van de verloskunde wel echt aan de ouders, in het bijzonder de moeder – gelaten? In de westerse wereld is het eerder regel dan uitzondering om te bevallen in het ziekenhuis. De ‘medische route’ is in veel landen een automatisme geworden.
Wat betekent de uitspraak van het Hof? Wat ligt er ten grondslag aan de keuze voor de geboortepraktijk in een land? Is die keuze wel in het belang van het kind, de ouders en de gezondheidszorg in het algemeen? Wat zijn de argumenten vóór en tegen het recht van de ouders om zelf te kiezen?
 
Voor het eerst in de geschiedenis komt een zeer gevarieerd interdisciplinair panel bijeen – advocaten, rechters, verloskundigen, sociologen, gynaecologen, ouders en beleidsmakers- om de betekenis van de uitspraak van het EHRM in theorie en praktijk te bediscussiëren en te verkennen.
 
Het Nederlands perspectief
Nederland wordt internationaal geroemd om haar verloskundig systeem. Maar juist hier is de laatste tijd de discussie opgelaaid. Diverse stemmen pleiten om de ziekenhuisbevalling voortaan de standaard te laten zijn. Een relatief hoge perinatale mortaliteit wordt door sommigen geweten aan het systeem van thuisbevallingen en een scheiding tussen de beroepsgroepen (eerstelijn en tweede lijn).
Wat is er waar van deze stelling? Is een ziekenhuisbevalling veilger dan bevallen in het ziekenhuis? Wat zijn de belangen van de diverse belanghebbenden in het unieke Nederlandse systeem? Hoe kunnen ze daarin het beste samenwerken in het belang van moeder en kind?  
Nergens ter wereld is de vrijheid om te kiezen in de omstandigheden van een bevalling zo aan de orde als in Nederland. Specialisten op het gebied van ethiek, geneeskunde, media, verloskunde en recht verkennen de keuzes waar de
Nederlandse praktijk zich voor gesteld ziet.
 
U bent van harte uitgenodigd.

Zie voor programma en deelnemers: www.bynkershoek.eu
Contactgegevens: Bynkershoek Research Center for Reproductive Rights, Den Haag conference@bynkershoek.eu Hermine Hayes Klein +31 6 34 49 04 23


Geen opmerkingen:

Een reactie posten