Follow by Email

zondag 21 november 2010

Vrouwen de baas

Door Tine Oudshoorn, vroedvrouw PGDip ED 

Het gevoel van controle en meebepalen is voor zwangere en bevallende vrouwen erg belangrijk om succesvol door zwangerschap en bevalling te komen.

De meest productieve vorm van meebepalen is  voor vrouwen, die van actieve betrokkenheid en socialiseren: participatie, meedoen, meeregelen, er over praten, je gesteund weten, je eigen plan kunnen trekken, verantwoording dragen.
De minst productieve is vermijden.
Verloskundigen en artsen houden hiermee (nog) onvoldoende rekening. Er is weinig tijd en ruimte voor ‘open’ gesprekken en socialiseren. Verhoudingen zijn ongelijkwaardig en er is nauwelijks sprake van relatieopbouw.
Gelijkwaardigheid bevordert vertrouwen in eigen kunnen, motiveert  vrouwen en verhoogt het vertrouwen in de uitkomst (van de bevalling).
Autonomie, maximale invloed uitoefenen en zelf bepalen, is een  gezonde manier om met ‘life events’ als gaan bevallen om te gaan. Een instrument dat wij dus te weinig inzetten.

Invloed van vrouwen komt in de Nederlandse eerstelijns verloskundige zorg (voor zover onderzocht) tot halverwege niveau vier op de schaal van zes van Heller:
1.       minimale informatie,
2.       alleen informatie,
3.       gelegenheid tot inbreng,
4.       advies,
5.       gezamenlijke  besluitvorming
6.       autonomie.
Tot niveau vier is de invloed: geen tot weinig, daarna neemt de invloed toe tot totaal. Op het hoogste niveau regelt de vrouw zelf en faciliteert de professional à Dit is autonomie.

De meest optimale verdeling van invloed is die waar vrouwen zelf de baas zijn. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten